Drukuj

Dyrektor szkoły: Sławomir Tęczar - mgr wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną, kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą

Nauczyciele:

Maria Bysiewicz - mgr geografii, studia podyplomowe z przyrody, studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą

Małgorzata Lepak - mgr filologii polskiej

Marzena Błoniarz - mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej

Aldona Makuch - mgr matematyki, studia podyplomowe z logopedii

Paweł Śliwa - mgr sztuki, studia podyplomowe z informatyki

Agnieszka Pelczar - mgr filologii angielskiej

Jolanta Januszek - mgr biologii, studia podyplomowe z chemii

Dominika Ozga - mgr filologii germańskiej, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki

Ks. Tomasz Jordan - mgr teologii

Sylwia Haligowska - mgr pedagogiki, studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej 

Alicja Paryś - mgr fizyki